Znajdź równowagę i odzyskaj energię

Warsztaty

Więcej na naszej grupie na FB

https://pl-pl.facebook.com/domyogiwroclaw/

Kąpiel dźwiękowa w Domu Yogi: Gongi, Misy i Bębny 23.01.2021

Zapraszamy do Domu Yogi na cykliczna sesje relaksacyjno-medytacyjna: Gongi, Misy i Bębny.
Gongi są integralną częścią Jogi Kundalini. Kąpiel w dźwiękach gongów stanowi idealne dopełnienie codziennej praktyki każdego typu Jogi. Sesja jest medytacyjna, głęboko relaksacyjna, nastawiona na odreagowanie i uwolnienie napięć w ciele. Nie wymaga od uczestników przygotowania i aktywności, trwa ok 1h. Jest to idealna okazja do odstresowania się, odpoczynku, odprężenia i sprzyja medytacji. Wibracja gongów, mis tybetańskich i instrumentów archaicznych sprawia, że można doświadczyć uczucia głębokiego wyciszenia, a rytm bębnów pomaga wejść w błogi trans…
Dźwięki gongów działają korzystnie na niwelowanie stanów zmęczenia, gniewu, wrogości i strachu. Sprzyjają równowadze emocjonalnej, harmonii i pomagają zwalczyć bezsenność.
Prowadzący: Zen Zone (facebook.com/zen7one).
Inwestycja: 45 zl (tylko gotówka).
Prosimy o zapisy przez Nasza strone facebook https://www.facebook.com/domyogiwroclaw, grupe whats app lub tel. 576 981 808 (Monika), 790 206 659 (Marysia).
Uczestnicy mogą korzystać z koców i mat na sali.
Po sesji towarzyszy uczucie pragnienia, dlatego warto uzupełniać płyny w organizmie wodą lub herbatami ziołowymi, w celu ułatwienia oczyszczania.
Przeciwwskazania: rozrusznik serca i silne stany depresyjne.
Do zobaczenia!

Sesja relaksacyjno-medytacyjna w Domu Yogi: Gongi, Misy i Bębny 09.01.2021

Zapraszamy do Domu Yogi na pierwsza cykliczna sesje relaksacyjno-medytacyjna: Gongi, Misy i Bębny.
Gongi są integralną częścią Jogi Kundalini. Kąpiel w dźwiękach gongów stanowi idealne dopełnienie codziennej praktyki każdego typu Jogi. Sesja jest medytacyjna, głęboko relaksacyjna, nastawiona na odreagowanie i uwolnienie napięć w ciele. Nie wymaga od uczestników przygotowania i aktywności, trwa ok 1h. Jest to idealna okazja do odstresowania się, odpoczynku, odprężenia i sprzyja medytacji. Wibracja gongów, mis tybetańskich i instrumentów archaicznych sprawia, że można doświadczyć uczucia głębokiego wyciszenia, a rytm bębnów pomaga wejść w błogi trans…
Dźwięki gongów działają korzystnie na niwelowanie stanów zmęczenia, gniewu, wrogości i strachu. Sprzyjają równowadze emocjonalnej, harmonii i pomagają zwalczyć bezsenność.
Prowadzący: Zen Zone (facebook.com/zen7one).
Inwestycja: 45 zl (tylko gotówka).
Prosimy o zapisy przez Nasza strone facebook https://www.facebook.com/domyogiwroclaw, grupe whats app lub tel. 576 981 808 (Monika), 790 206 659 (Marysia).
Uczestnicy mogą korzystać z koców i mat na sali.
Po sesji towarzyszy uczucie pragnienia, dlatego warto uzupełniać płyny w organizmie wodą lub herbatami ziołowymi, w celu ułatwienia oczyszczania.
Przeciwwskazania: rozrusznik serca i silne stany depresyjne.
Do zobaczenia!

Noc Mantr w Domu Yogi

„Noc Mantr” w Domu Yogi 💫✨🧘‍♂️

Pod okiem Adrianny Banaszyńskiej , będziemy brać udział w programie praktyki według metody Kundalini jogi podzielonej na dwie części:
I część start 19:45 – praktyka będzie trwała około 2.5/3h
II część rozpocznie się Sadhana o 04:30 nad ranem (sobota) a zakończy się około 08:00 rano relaksami🙂
Można uczestniczyć zarówno tylko w pierwszej części programu ,która jednocześnie stanowi regularna lekcje z grafiku jak i w całości z możliwością nocowania w szkole😉
Osoby chcące zostać w szkole na noc prosimy aby wyposażyły się w śpiwory oraz własne koce.
Dźwięk, wibracja mantry wywołuje określony wpływ na neuroplastykę mózgu, co potwierdza współczesna nauka, a co jogini odkryli już tysiące lat temu. Poprzez słuchanie i powtarzanie mantr możemy zmienić swój nastrój, kierunek myśli, samopoczucie. Jedna mantra może pomóc ci opanować negatywne myśli, druga wzmocnić poczucie wewnętrznej siły, spokoju, intuicji, czy akceptacji, przeprowadzić przez smutek, żałobę, depresję, czy życiową zmianę. Poprzez słuchanie muzyki z mantrami niepostrzeżenie możemy znaleźć się w innym stanie świadomości lub nawet w innych okolicznościach swojego życia…
Inwestycja : 60 zł (tylko gotówka)

Prosimy o zapisy przez Nasza strone facebook https://www.facebook.com/domyogiwroclaw, grupe whats app lub tel. 576 981 808 (Monika), 790 206 659 (Marysia).

Wydarzenie facebook: https://www.facebook.com/events/844488203052150

Do zobaczenia!

 Breath , Bandhas & Gravity

 

Ashtanga Yoga Workshop with Andrea Lutz (Berlin)

02.10-04.10 2020

 

DESCRIPTION

The practice of Ashtanga Yoga is based on the breath, the work with the bandhas and the drishtis. In this workshop Andrea will focus on these main principles and we will explore different ways to experience these strong tools. The energetic plane of the practice will be accentuated, what will help you to understand the profound healing possibilities of this practice.

The holistic approach in life and practice will be discussed to make sure we can adopt the practice accordingly to our life changes in a healthy and supportive way.

– Methodic und technology of traditional Ashtanga Yoga
– Integration of the different aspects of Ashtanga Yoga
– Alignment of the Asanas, physical as well energetically
– Yoga as a life practice
– how to practice in different life situations
– the different sequences of Ashtanga Yoga, their effects and healing possibilities
– Yoga in different times of our live

Workshop:

Led class in the traditional Sanskrit counting followed by a short introduction of the main aspects of Andrea´s teaching.

Mysore classes
In the Mysore classes Andrea will offer individual support and guidance for your own practice. She is known for her healing touch and her ability to sense blocked energy in the body. She will help you to refine your personal practice.

Afternoon classes
Andrea will present her methodology to explore in depth and detail the main aspects of the Ashtanga Yoga practice.
The Breath and the Bandhas will be accentuated, what will help you to increase your core strength. We will explore the techniques of selected Asanas of the Primary Series with their physical and energetic alignment, as well the „jump throughs” between the Asanas. You will learn how to use weight and gravity to find more ease and lightness. These principles will support to develop your inner strength what allows to release all unnecessary tension in the body and in the mind.

Strongly intuitive in her approach of teaching she will guide the group through the workshop accordingly to the individual needs of the participants.

Friday:
18:00 – 20:00 Led class, Introduction to the workshop
Saturday:
09:00 – 11:00 Mysore
12:00 – 15:00 methodology & techniques of the practice, theory & talk
Sunday:
09:00 – 11:00 Mysore
12:00 – 14:30 methodology & techniques of the practice, theory & talk

To attend the workshop prior practice of Ashtanga Yoga is mostly welcome.

About Andrea

Andrea is practicing Yoga for more than 30 years, and since 1997 Ashtanga Yoga on a daily base.
Her Ashtanga Yoga practice is mainly influenced by the „old style” teachings of Sri K. Patthabi Jois, carried by her teachers Nancy Gilgoff and Manju Jois. Nancy Gilgoff is her main influence in teaching and she is beyond thankful to meet Nancy, who changed her perspective of Yoga in many ways.

With both, Manju and Nancy she is closely connected since more than 15 years. Andrea travels the world to teach and study and since 2006 she visited every year Nancy in Maui to practice under her direct guidance. Nancy was the first western woman introduced to this practice in the 70´s by Shri K. P. Jois in Mysore, and who has a highly developed sense of the energetic body and the healing approach of this practice. Andrea finished the ‘old’ third series with Nancy (what is now in parts 3rd and 4th series) and learned the full syllabus of Pranayama under Nancy´s guidance.

In 2009 Manju Jois certified Andrea to teach the first three series of Ashtanga Yoga, as well Pranayama and Chanting.

In the last years she also completed 5 extended trips to Mysore/ India to study Yoga with Vijay Kumar for Ashtanga Yoga and Vinay Kumar for Pranayama, two highly inspiring and authentic Indian teachers.

Her whole adult life she is researching different ways of moving and healing the body and mind. She holds a degree as a Physiotherapist and as a “healing practioner“. She completed the II Degree in Reiki and has a strong background in Zazen. For 10 years she was fulltime active in performance art and dance.

Her love and deep interest focuses on the transformational aspects of the practice and the possibility to develop a higher level of awareness. Consciousness and compassion are main aspects of her teaching.

Andrea is leading workshops, retreats and teacher trainings in Europe and Japan.

She found her own school, the Ashtanga Studio Berlin, in 2005, where she is still teaching the morning Mysore classes when she is in Berlin. www.ashtangastudio.de

Costs

160 euro full Workshop

35 euro only Friday

booking and registration ; info@domyogi.pl

 

OPIS

Praktyka asztangi yogi opiera się na oddechu, pracy z bandami i drishti. Warsztat ten koncentrować się będzie właśnie na tych trzech głównych, podstawowych założeniach jak i będziemy odkrywać rożne drogi  korzystania z tych silnych narzędzi. Zostanie zaakcentowany energetyczny plan praktyki, co pomoże ci zrozumieć głębokie uzdrawiające możliwości tej metody.

Omówione zostanie całościowe podejście do praktyki i jej wpływu na nasze codzienne życie ; upewnimy się , że możemy dostosować tę praktykę do zmian naszego życia w zdrowy i wspierający sposób.

– Metodyka  i technologia tradycyjnej  Ashtanga Yogi
– Integracja różnych aspektów Ashtanga Yogi
– Omówienie działania  asan (pozycji), zarówno pod względem  fizycznym jak i energetycznym
– Yoga( praktyka) w codziennym życiu
– Jak ćwiczyć w różnych sytuacjach życiowych
– Różne sekwencje Ashtanga Yogi oraz ich  możliwości uzdrawiające
– Yoga w różnych etapach naszego życia

Warsztat:

Led Class (prowadzona) – zajęcia prowadzone w tradycyjnym liczeniu Sanskrytu, po prowadzonej Andrea  krótko przedstawi główne aspekty swojego  nauczania .

Zajęcia  Mysore
Na zajęciach w stylu Mysore Andrea oferuje indywidualne wsparcie i wskazówki dotyczące twojej praktyki. Jest znana ze swojego uzdrawiającego dotyku i zdolności do wyczuwania zablokowanej energii w ciele. Pomoże ci dopracować twoją osobistą praktykę.

Zajęcia popołudniowe
Andrea przedstawi swoją metodologię która pozwala dogłębniej i bardziej szczegółowo spojrzeć na główne aspekty praktyki Ashtanga yogi.
Skupimy sie na Oddechu i na pracy z  Bandhami co pomoże praktykującym wzmożyć pracę oraz siłę coru (centrum)  . Będziemy badać techniki wybranych Asan z Pierwszej Serii z ich fizycznym i energetycznym znaczeniem , a także „przeskakiwać”( jump throughs)  między Asanami. Dowiesz się, jak używać ciężaru i grawitacji, aby znaleźć większą swobodę i lekkość. Zasady te pomogą rozwinąć twoją wewnętrzną siłę, która pozwala uwolnić wszelkie niepotrzebne napięcia w ciele i umyśle.

Andrea jest bardzo intuicyjna w swoim podejściu do nauczania, poprowadzi grupę przez warsztat zgodnie z indywidualnymi potrzebami uczestników.

Piątek:
18:00 – 20:00 Led Class ( prowadzona)  Wprowadzenie do warsztatu
Sobota:
09:00 – 11:00 Mysore
12:00 – 15:00 metodologia i technika w praktyce, teoria i dyskusja
Niedziela:
09:00 – 11:00 Mysore
12:00 – 14:30 metodologia i technika w praktyce teoria i dyskusja

Na warsztacie mile widziane osoby juz praktykujace Ashtanga Yoge.

Adrea praktykuje yogę od ponad 30 lat, a od 1997  regularnie  Ashtange Yoge. Na rozwój jej praktyki  wpływ mają głównie nauki „starego stylu”pochodzącego od  Sri K. Patthabi Joisa, które dalej przekazywane i nauczane są  przez jej nauczycieli Nancy Gilgoff i Manju Joisa. Nancy Gilgoff miała największy wpływ na rozwój jej indywidualnej praktyki  za co Andrea jest jej bardzo wdzięczna. Poznanie Nancy i jej przekazy sprawiły ,iż Andrea  poszerzyła perspektywę spojrzenia na Yoge. Z Manju i Nancy jest blisko związana od ponad 15 lat. Andrea nieustannie podróżuje po świecie, aby sie uczyć i studiować, a od 2006 roku regularnie odwiedza  Nancy na  Maui (Hawaje), aby ćwiczyć pod jej bezpośrednim przewodnictwem. Nancy była pierwszą zachodnią kobietą uczącą się w latach 70-tych u samego Shri K. P. Joisa w Mysore, który miał wysoko rozwinięte wyczucie energetyki ludzkiego ciała  i uzdrawiające podejście do praktyki. Andrea ukończyła starą -trzecią serię z Nancy (co jest teraz w częściach 3. i 4. serii) i nauczyła się pełnego programu nauczania Pranayamy  pod okiem Nancy.

W 2009 roku Manju Jois certyfikował Andreę do nauczania pierwszych trzech serii Ashtanga Yogi, a także do nauczania Pranayamy i Intonowania (chanting).

W ostatnich latach odbyła również 5 dłuższych podróży do Mysore / Indie, aby praktykować pod okiem Vijay Kumar oraz  Vinay Kumar-   dwóch bardzo  inspirujących  i autentycznych nauczycieli z Indii. Przez całe dorosłe życie bada różne sposoby poruszania się i leczenia ciała i umysłu.Jest z wykształcenia fizjoterapeutą oraz holistykiem. Ukończyła II stopień w Reiki i ma silne doświadczenie w Zazen. Przez 10 lat była aktywna artystycznie i tanecznie. Jej miłość i głębokie zainteresowanie koncentruje się na transformacyjnych aspektach praktyki i możliwości rozwoju wyższego poziomu świadomości. Świadomość i współczucie są głównymi aspektami jej nauczania. Andrea prowadzi warsztaty, rekolekcje i szkolenia dla nauczycieli w Europie i Japonii. W 2005 roku założyła własną szkołę Ashtanga Studio Berlin,gdzie na co dzień naucza , kiedy jest w Berlinie. www.ashtangastudio.de

Koszt

160 euro – kompletny weekend

35 euro – tylko piątek

REZERWACJA

Rezerwacja i zapisy  drogą e-mail na: info@domyogi.pl lub domyogiwroclaw@gmail.com

Zapraszamy na jogowy weekend z dala od zgiełku dużego miasta …
Tym razem wyjeżdżamy do cudownego ośrodka położonego we wsi Targoszów w Beskidzie Małym 🧡😊🌲
 
http://www.mandala.beskidy.pl
 
Program:
06:30 Medytacja
07:00 Ashtanga – prowadzona / Mysore
09:00 Śniadanie
Czas wolny
12:00 Vinjasa
Czas wolny
14:30/15:00 obiad
Czas wolny
17:30/18:00 Hatha joga
19:30/20:00 Kolacja
 
Program skierowany zarówno dla osób początkujących jak i średniozaawansowanych .
 
Jeżeli pogoda dopisze wieczory planujemy spędzić przy ognisku 😁
 
25.06 Przyjazd – przyjeżdżamy po południu ,przed kolacją wejdziemy na mate na spokojna Hatha jogowa praktykę .
28.06-Wyjazd – po obiedzie ,który zostanie tego dnia podany wcześniej .
 
Vinjasa -Zdecydowanie może ona przywodzić na myśl dobrą zabawę połączoną z rozwojem fizycznym i duchowym, za każdym razem pozytywnie zaskakującą, dzięki czemu motywującą do dalszego uczestnictwa w zajęciach 🙂
 
Dzięki gładkości ruchów, jaka towarzyszy treningom vinyasa jogi, z praktyką radzą sobie nawet początkujący, często mający problem z utrzymaniem równowagi i koniecznością chwilowego nieporuszania się podczas konkretnych ćwiczeń towarzyszącym bardziej statycznym stylom jogi.
 
Ashtanga -to wymagająca praktyka ktora pozwala praktykującemu rozwijać swoj największy potencjał zarowno na poziomie fizjologicznym, psychologicznym i duchowym
Wzmacniająca , oczyszczająca , skoncentrowana na synchronizacji ruchu z oddechem .
 
 
Hatha joga – Statyczna , mocno terapeutyczna , regulująca wady postawy ciała , balansująca , rozciągająca , wyciągającą , wzmacniająca , wyciszająca , otwierająca .
Praca z pomocami : klocki , paski , koce
 
Koszta :
700 zł / osoby
3 posiłki dziennie , nocleg , warsztat
 
Dojazd we własnym zakresie .
 
Detale oraz rejestracja
domyogiwroclaw@gmail.com
Info@domyogi.pl
 
576 981 808/ 790 206 659
 
 
 
Zapraszamy
Monik & Marysia
https://www.facebook.com/events/2447393562182638/

Wszystkie Prawa Zastrzeżone © 2019 domyogi.pl - projekt i realizacja - www.strona-internetowa.com